Archive for فوریه 2010

سه تا سئوال کوچک از آقای خامنه ای

فوریه 16, 2010

1-      چرا شما از زمانیکه رهبر شده اید در هیچکدام از تظاهرات رسمی حکومت از قبیل 22 بهمن، 13 آبان، روز قدس شرکت نکرده اید؟

2-      در حدیثی از امام علی که هم مورد تأیید شیعه است هم سنی آمده است «اگر مسلمانی بدون دلیل موجه (بیماری یا سفر) سه جمعه پشت سر هم در نماز جمعه حاضر نشود، مسلمان نیست بلکه منافق است. چرا شما گاهی تا 4 ماه پشت سر هم در نماز جمعه شرکت نمی کنید?

3-      فرزندان شما به چه شغلی در جامعه مشغول هستند؟ آیا هزینه همه فرزندان، عروسها و نوه های جنابعالی از بیت المال تأمین می شود؟

Advertisements