Archive for مه 2010

یک حدیث نایاب از پیامبر اسلام: هر کس از دسترنج خود بخورد مانند برق از پل صراط خواهد گذشت

مه 17, 2010

در 1400 سال پیش  یعنی 1200 سال قبل از اختراع برق توسط ادیسون، پیامبر اسلام صحبت از سرعت برق کرده اند!!!!! بسیجیهاش صلوات…

Advertisements

آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، این شما هستید که باید محاکمه شوید/از چنگال عدالت مردم ایران نمی توانید فرار کنید

مه 15, 2010

آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، زمان محاکمه شما در همین دنیا فرا خواهید رسید. آن روز را می بینم که با لباسهای راه راه زندانیان پشت صندلی محاکمه نشسته اید و باید پاسخگوی خونهای به ناحق ریخته شده باشید. آقای دادستان ظالم، باید پاسخگوی خون فرزاد کمانگر، معلم بی گناه باشید. آقای دادستان باید پاسخگوی اشک مادران ما باشید. قبل از آنکه به فکر محاکمه رئیس جمهور محبوب ما، جناب آقای مهندس موسوی، باشید بهتر است یک نگاهی به پرونده اعمال خود بیندازید که باعث و بانی چه خونهای بیگناهی بوده اید. آقای دادستان، مردم دلیر کردستان روز پنجشنبه مشت محکمی بر یاوه گویی های شما و اربابت، سلطان علی خامنه ای، دادند؛ آیا کور بودی و این مشت محکم را ندیدی؟ آقای دولت آبادی، دادستان ضحاک، هیچ ظالمی از چنگال عدالت جوانان ایران، جان سالم به در نخواهد برد. روز محاکمه شما و سران کودتا نزدیک است. بزودی همه شما باید پاسخگوی ملت ایران باشید. مطمئن باش، آن روز خواهد آمد.

شهرستان اشنویه در اعتصاب مطلق (100%) به سر می برد

مه 13, 2010

مردم شهرستان اشنویه با وحدت کامل و دلی یک رنگ در اعتصاب عمومی بسر می برند. شهر به شهر ارواح تبدیل شده است. حتی یک مغازه برای نمونه باز نیست. امروز حتی قادر نخواهید بود برای نمونه یک نخ سیگار بخرید، چون حتی آن دکه سیگارفروشی سر خیابان هم تعطیل است. به این می گویند قدرت مردم. به این می گویند وحدت و یکدلی مردم. رژیم جمهوری اسلامی به شدت هراسان شده است، اما نمی تواند هیچ غلطی بکند. این اعتصابات نمونه هایی از تمرین دموکراسی در کردستان است. مطمئن باشید این مردم دولت را شکست خواهند داد. اعتصابات عمومی و گسترده در کردستان می تواند تجربه ای نوین و تمرین پیشرفته ای برای شروع اعتصابات در سراسر کشور باشد. این اعتصابات را مورد مطالعه قرار دهید که چگونه مردم کردستان به این هماهنگی رسیدند. چگونه یک دل و یک صدا شدند.