Archive for ژوئن 2010

من هم جن هستم

ژوئن 21, 2010

من هم جن هستم، عنوان یک صفحه تازه تأسیس شده فیسبوک برای مقابله و مبارزه با ژاژ گویی های اخوندهای ولایت فقیه است كه در اقدامی كاملا غیر اخلاقی و تنها برای اختلاف انداختن بین مردم ایران، كردها را جن پنداشته و امیزش و معامله با انها را بر مبنای حديثى از امام صادق نهی كرده اند. با عضو شدن در این صفحه فیسبوک به مبارزه با ژاژگویی های آخوند های ولایت فقیه بپیوندید و سیاستهای تفرقه آمیز ولایت وقیح را بایکوت کنید

http://www.facebook.com/editprofile.php?sk=interests#!/group.php?gid=131878903502375&v=info

Advertisements

دعوت انجمن علمی فقه و حقوق از دانشجویان برای بحث در زمینه جن بودن کردها یکی از فرمایشات امام ششم شیعیان

ژوئن 19, 2010

رسوایی و فضاحت رژیم اسلامی ایران ، حد و مرزی ندارد . سطح شعور و میزان نگرش آنها تا به این حد است که به ملتی با سابقه بیش از ٨ هزار سال تاریخ و مدنیتی بقدمت مزوپتامیا ، که صد ها دانشمند جهان پیرامون آن نوشته اند ، بشیوه یی بسیار خصمانه اینگونه به تبلیغ ادامه میدهند که در روزنامه هایشان معکوس است

مژده دهید که بوی آزادی می آید: فریادهای بلند الله اکبر شهرک مرزدارن نوید فردای سبزی را می دهد

ژوئن 11, 2010

مردم با شرف مرزداران تهران همراه با بقیه مردم تهران یک صدا فریاد الله کبر سر دادند. اشک های شوق در چشمانم حدقه زده است. فریاد آزادی خواهی ما بلاخره ضحاک را به خاک خواهد کشاند. مژده دهید که بوی آزادی می آید